Logopedie Callista Lichtendahl
Wat is prelogopedie?
 
Prelogopedie .... logopedie voordat het spreken begint. Daarom wordt het begeleiden van het begin van de communicatieve ontwikkeling van jonge kinderen prelogopedie of preverbale logopedie genoemd.
 
Als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel of het leren kauwen kan prelogopedie gegeven worden.
Dit gaat altijd via een verwijzing van een arts (bijvoorbeeld een huisarts of een kinderarts). Dit laatste is belangrijk, omdat eerst nagegaan moet worden of er geen onderliggende medische problemen zijn die de moeilijkheden in het mondgebied veroorzaken.
 
Het is mogelijk dat er bij een bezoek aan het consultatiebureau problemen geconstateerd worden met de ontwikkeling van eten en drinken.
Als de consultatiebureau-arts ziet dat er sprake is van problemen in het mondgebied die deze ontwikkeling belemmeren zal geadviseerd worden om prelogopedie in te schakelen.
 
Als een kind in het ziekenhuis is opgenomen, kan de logopedist uit het ziekenhuis prelogopedie geven; gaat het kind naar huis dan wordt prelogopedie in de thuissituatie geregeld.
.
Voor verdere informatie hierover verwijs ik u naar de site van www.prelogopedie.nl